Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

clearInterval()

Kończy wywołania użytej wcześniej funkcji setInterval(), nie jest ona dłużej wykonywana.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket() [AS 2]

Klasa ActionScript, która tworzy połączenie komunikacyjne z serwerem przez XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Boolean() [AS 2]

Sprawdza czy wartość podana w parametrze funkcji jest TRUE czy FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


clearTimeout() [AS 2]

Anuluje określonym przez funkcje setTimeout () czas opóźnienia dla określonego identyfikatora 'id'.
Kategoria: Flash > ActionScript


setTimeout() [AS 2]

Uruchamia odpowiednią funkcję po odpowiednim opóźnieniu.
Kategoria: Flash > ActionScript


escape() [AS 2]

Funkcja formatuje podany w parametrze argument na postać URL-zakodowanego formatu.
Kategoria: Flash > ActionScript


eval() [AS 2]

Dostęp do zmiennych, właściwości, obiektów przez nazwę klipu.
Kategoria: Flash > ActionScript


getProperty() [AS 2]

Wyświetla dla obiektu o nazwie 'nazwa' odpowiednią informacje dla podanej właściwości podanej jako drugi argument funkcji.
Kategoria: Flash > ActionScript


getTimer() [AS 2]

Zwraca czas w milisekundach jaki upłyną od uruchomienia pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


getVersion() [AS 2]

Zwraca ciąg znaków jako nazwę odtwarzacza Flash Player'a używaną na komputerze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 103/136 |Nastpna
103:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors