Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

shell_exec

Ta funkcja jest identyczna z backtick operator
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_fork

Funkcja ta tworzy dziecko procesu, różniące sie od rodziców procesu tylko w PID i PPID.
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_wexitstatus

Funkcja wywołuje sygnał nagłówka zainstalowanego za pomocą pcntl_signal() dla każdego w oczekiwaniu na sygnał.
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_wstopsig

Funkcja instaluje nową obsługę nagłówka dla sygnału wskazanego przez $signo
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_wtermsig

Funkcja dodaje, usuwa lub ustawia blokadę sygnału, zależną od parametru $how
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_signal_dispatch

Funkcja wykonuje dokładnie to samo co pctl_sigwaitinfo() pobiera dwa dodatkowe parametry, $seconds i $nanoseconds, które włączają górne ograniczenie czasu dla wstrzymanego skryptu
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_signal

Funkcja wstrzymuje wykonanie wywołanego skryptu, dopuki jedne z sygnałów zostanie dostarczony. Jeśli jeden z sygnałów jest zawieszony (np. zablokowany przez funkcję pcntl_sigprocmask()) zostanie natychmiast zwrócony.
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_sigprocmask

Zwraca kod zakończenia dziecka. ta funkcja jest użyteczna tylko jeśli pcntl_wifexited() zwróci TRUE
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_sigtimedwait

Zwraca numer sygnału który spowodował zatrzymanie dziecka. Ta funkcja działa tylko jeśli pcntl_wifstopped() zwróci TRUE
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_sigwaitinfo

Zwraca numer sygnału który spowodował zakończenie procesu dziecka. Ta funkcja działa tylko jeśli pcntl_wifsignaled() zwróci TRUE
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 112/136 |Nastpna
112:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors