Loading:


pcntl_signal
bool pcntl_signal ( int $signo , callback $handler [, bool $restart_syscalls= true ] )

Funkcja instaluje nową obsługę nagłówka dla sygnału wskazanego przez $signo

Parametry

 

signo - numer sygnału


handler - obsługą sygnału może być nazwa użytkowanika tworzącego funkcje, lub metodr, lub jedna z dwóch stałych globalnych  SIG_IGN lub SIG_DFL.


restart_syscalls - Określa czy system powinien wywoałć restart kiedy dotrze sygnał, domyślnie TRUE


Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 pcntl_signal() example
<?php
// od PHP 4.3.0
declare(ticks = 1);

// funkcja obsługi sygnału
function sig_handler($signo)
{

     switch ($signo) {
         case SIGTERM:
             // uchwyt zamykania zadań
             exit;
             break;
         case SIGHUP:
             // restart obsługi zadań
             break;
         case SIGUSR1:
             echo "Caught SIGUSR1...\n";
             break;
         default:
             // wszelkie inne sygnały
     }

}

echo "Instalacja obsługi sygnału...\n";

//konfiguracja obsługi sygnału
pcntl_signal(SIGTERM, "sig_handler");
pcntl_signal(SIGHUP,  "sig_handler");
pcntl_signal(SIGUSR1, "sig_handler");

// lub użytkowania obiektu, dostępne od PHP 4.3.0
// pcntl_signal(SIGUSR1, array($obj, "do_something");

echo"Generowanie sygnał SIGTERM ...\n";

// wysłani SIGUSR1 do obecnego id procesu
posix_kill(posix_getpid(), SIGUSR1);

echo "Done\n"

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors