Loading:


pcntl_sigwaitinfo
int pcntl_sigwaitinfo ( array $set [, array &$siginfo ] )

Funkcja wstrzymuje wykonanie wywołanego skryptu, dopuki jedne z sygnałów zostanie dostarczony. Jeśli jeden z sygnałów jest zawieszony (np. zablokowany przez funkcję pcntl_sigprocmask()) zostanie natychmiast zwrócony.Parametry

 

set - Tablica sygnałó oczekujących


siginfo - zawiera informacje o sygnale:Poniżesz elementy są ustawione dla wszystkich sygnałów

signo: Numer sygnału

errno: numer błedu

code: kod sygnałuPoniższe elementy mogą zostać ustawione dla sygnału SIGCHLD

status: Wartość wyjściowa lub sygnał

utime: czas użyty przez użytkownika

stime: czas użyty przez system

pid: Wysłany IP procesu

uid: Prawdziwy ID użytkownika wysyłającego procesPoniższe elementy mogą zostać ustawione dla sygnałów: SIGILL, SIGFPE, SIGSEGV i

addr: Pamięć lokalizacji, która spowodowała błądPoniższe elementy mogą zostać ustawione dla sygnału SIGPOLL


band: Band wydarzenia

fd: numer hasła pliku


Zwracane wartości


Zwraca numer sygnałuNapisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 pcntl_sigwaitinfo() example
<?php
echo "Blokuje sygnał SIGHUP \n";
pcntl_sigprocmask(SIG_BLOCK, array(SIGHUP));

echo "Wysyłam do siebie  SIGHUP\n";
posix_kill(posix_getpid(), SIGHUP);

echo "CZekam na sygnały\n";
$info = array();
pcntl_sigwaitinfo(array(SIGHUP), $info);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors