Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Funkcja Sound w ActionScript 3.0

Funkcja w PHP, która służy do generowania losowego ciągu znaków, może posłużyć np. do tworzenia bezpiecznych haseł na stronie. Do wygenerowania potrzebuje tylko długości oczekiwanego ciągu znaków. Funkcja taka to tylko 10 linijek kodu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Co to jest Funkcja w PHP?

Klasa Sound umożliwia pracę z dźwiękami. Klasa Sound umożliwia tworzenie obiektu Sound, ładowanie i odtwarzanie zewnętrznego pliku MP3 w tym obiekcie, zamykanie strumienia dźwięku oraz dostęp do danych o dźwięku, takich jak informacje o liczbie bajtów w strumieniu, czy metadane ID3.
Kategoria: Funkcje > PHP


funkcja ustawiająca scroll strony względem danego obiektu - jQuery

Funkcja jest kawałkiem kodu, który można wywołać podając jej nazwę. Już wcześniej podane zostało kilka funkcji dostarczanych przez PHP, takich jak array(), each(), list(), explode() czy implode(). Jak można zauważyć, funkcje rozpoznaje się po nawiasach występujących po ich nazwie. W nawiasach tych (jeśli funkcja tego wymaga) podaje się parametry dla danej funkcji. Niektóre funkcje zwracają jakąś wartość, a więc wywołanie takiej funkcji można wstawić jak dowolne inne wyrażenie do listy parametrów innej funkcji czy np. do obliczenia.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Losowy ciąg znaków

Include i Require
Kategoria: Skrypty > PHP


Require I Include

Przeszukiwanie katalogów...
Kategoria: Funkcje > PHP


Wykaz plików/folderów w katalogu + Szukanie plików z daną frazą

Funkcja sprawdza czy wartość wpisana w formularzu jest liczbą.
Kategoria: Skrypty > PHP


sprawdzanie czy wartość wpisana w polu "text" jest liczbą - poprawione

Funkcja dzieli dużą liczbę np. 123400600 na bardziej czytelną dodając znak "," co 3 znaki w wyniku czego nasza liczba przyjmie postać: 123,400,600 co jak widać jest bardziej czytelne.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Podzielenie dużej liczby przecinkami co 3 znaki - PHP

Skrypt pokazuje jak dodać, wyświetlić w PHP i Smarty kilka wartości do tablic asocjacyjnych będących odzwierciedleniem jednego rekordu.
Kategoria: Skrypty > PHP


Dodawanie oraz wyświetlanie danych z tablicy asocjacyjnej - symulacja obiektów

Świetna biblioteka wykorzystująca jQuery, zawierająca narzedzia do tworzenia nowoczesnych interfejsów użytkownika, jest to świetne dopełnienie UI od jQuery
Kategoria: Skrypty > PHP


jQuery TOOLS - biblioteka dla interfejsu użytkownika

Funkcja jest rozszerzeniem jQuery umożliwia ustawienie suwaka strony względem dowolnego obiektu np. div'a.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Poprzednia | 132/136 |Nastpna
132:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors