Loading:


Losowy ciąg znaków

Można wygenerować losowy ciąg znaków przez losowanie danego numeru znaku ze wzorca i doklejanie do wynikowego stringu zgodnie z długością oczekiwanego tekstu.

Funkcja randomString, której pierwszy wymagany parametr to oczekiwana długość wygenerowanego ciągu znaków, a drugi ewentualny parametr pozwalający ustalić własny wzorzec znaków pozwala na zwrócenie losowego ciągu znaków.

Użycie:

      randomString (int $length [, $pattern = abcdifghijklmnopqrstuvwxyz ] )

Objaśnienie:

$length - wymagany parametr długość

$pattern - opcjonalny parametr, wzorzec na podstawie którego wygeneruje się losowy ciąg znaków

 

Na końcu podanego kodu PHP jest przykład działania funkcji.Napisz Artyku³

Listing

<?php
function randomString($length, $pattern = 'abcdifghijklmnopqrstuvwxyz')
{
//Function randomString by Fastman92
$tmp_len = strlen($pattern)-1;
   for($i=1;$i<=$length;$i++)
   {
   $random_string.=$pattern{mt_rand(0,$tmp_len)};
   }
return $random_string;
}


//test funkcji randomString poniżej:
echo 'Tylko długosc podana (7): '. randomString  (7);
echo '<br/>Podana długosc (10) + wzorzec 23456789abc: '. randomString(10, '23456789abc');
?>
Dodano przez: fastman92 Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors