Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

aggregation_info()

Dynamiczny obiekt klasy i metody agregacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_methods()

Selektywna dynamicznych właściwości klasy agregacji do obiektu
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_list()

Kruszywa właściwości z klasy do istniejącego obiektu za pomocą wyrażeń regularnych, aby dopasować ich nazwiska.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_regexp()

Dynamiczna agregacja klasy właściwości obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties

ruszywa metody i własności zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate()

Ta funkcja jest aliasem dla: aggregate_info().
Kategoria: Funkcje > PHP


assert_options()

Ustawia/pobiera różne dochodzenia flagi. Ustawiania różne ASSERT (), jest kontrolą opcji lub po prostu zapytanie ich aktualne ustawi.
Kategoria: Funkcje > PHP


assert()

Sprawdza czy twierdzenia są fałszywe. (sprawdza równość wartości)
Kategoria: Funkcje > PHP


addcslashes()

Dodaje znak '/' ucieczki przed każdym niebezpiecznym znakiem zdefiniowanym w tablicy drugiego argumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_end_namespace_decl_handler

Ustawi obsługę wywołania po opuszczeniu zakresu nazw deklaracji, będzie to nazwaw dla każdego zgłoszenia, po obsługdze na koniec elementu tagu , w którym uznano nazwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 24/136 |Nastpna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors