Loading:


getmxrr
bool getmxrr ( string $hostname , array &$mxhosts [, array &$weight ] )

Wyszukiwanie DNS dla rekordów odpowiadających $hostname

 

Parametry

 

hostname - nazwa hosta

 

mxhosts - Lista rekordów do znalezienia jest umieszczona w tablicy mxhosts.

 


weight -
Jeśli wielkość tablicy jest podana, zostanie dodatkowo zwrócona wielkość zebranych informacji


Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli wszystkie rekordy zostaną znalezione; zwraca FALSE jeśli nie znaleziono rekordów lub jeśli wystąpił błąd.Napisz Artyku³

Listing


/*
Na poniższym przykładzie, jeśli getmxrr nie istnieje, będzie próbował z fsockopen.
W ten sposób działa w systemie Windows bez getmxrr ...
*/


<?php
function validate_email($email)
{
//by Femi Hasani [www.vision.to]
if(!preg_match ("/^[\w\.-]{1,}\@([\da-zA-Z-]{1,}\.){1,}[\da-zA-Z-]+$/", $email))
return false;

list($prefix, $domain) = split("@",$email);

        if(function_exists("getmxrr") && getmxrr($domain, $mxhosts))
        {
        return true;
        }
        elseif (@fsockopen($domain, 25, $errno, $errstr, 5))
        {
        return true;
        }
        else
        {
        return false;
        }

}
?>
/*
Przydatne i proste rozwiązanie ...
jeszcze można ją najpierw dodać sprawdz os i funkcje następnie  utworz wdowe wersji getmxrr ....
*/

<?php
if(!defined("OS"))
{
@php_uname();//detect server OS
if (strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) === 'WIN')
{
    define("OS","WIN");//define OS contsant
} else {
    define("OS","Other");
}
}
if(!function_exists("getmxrr") && OS == "WIN")
{

function getmxrr ()
{
Twoja wersja windows
}

}

?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors