Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

strrpos()

Znajduje pozycję ostatniego wystąpienia znaku w ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strspn()

Sposób wyszukiwania wyrażenia w stringu.
Kategoria: Funkcje > PHP


strstr()

Wyszukuje jednego lub wielu znaków w ciagu, po czym usuwa to co było, przed znalezionym rekordem, a wyświetla pozostałość łącznie z szukanym znakiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtok()

strtok() dzieli łańcuch znaków (string) na mniejsze części, każdy z nich jest wytyczoną przez dowolny znak.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtolower()

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na małe.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtoupper()

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na duże.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtr()

Przekształca słowa zamieszczone w stringu na inne.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_compare()

Porównuje $main_str z pozycji $offset z długości $length znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_count()

Oblicza oraz wyświetla liczbę wystąpień danej frazy.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_replace()

Zastępuje tekst wewnątrz części łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 42/136 |Nastpna
42:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors