Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

SoapServer void fault

Zwraca pozycję w pliku gz, miejsce w którym znajduje się wskaźnik odczytu / zapisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void setPersistence

Funkcja dekompresuje, skompresowany plik.
Kategoria: Funkcje > PHP


use_soap_error_handler

gzwrite() zapisuje zawartość ciąg gz do danego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


int extract

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool natcasesort

Ta funkcja umożliwia zapisywanie danych pomiędzy żądaniami w sesji PHP. To działa tylko na serwerze, na którym eksportowana jest funkcja klasy z SoapServer-> setClass.
Kategoria: Funkcje > PHP


gztell()

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzuncompress()

Ta funkcja służy do importowania zmiennych z tablicy do bieżącej tablicy symboli.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzwrite()

Podobnie jak array(), nie jest na prawdę funkcją, ale elementem składni języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


void list

Ta funkcja implementuje algorytm sortowania który porządkuje stringi alfanumeryczne tak, jak zrobiłby to człowiek, zachowując przypisanie kluczy do wartości. Jest on określany jako "porządkowanie naturalne".
Kategoria: Funkcje > PHP


bool natsort

Funkcja ta implementuje algorytm sortowania, który sortuje stringi alfanumeryczne tak, jak posortowałby je człowiek, zachowując przypisania klucz-wartość. Jest on określany jako "porządkowanie naturalne"
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 79/136 |Nastpna
79:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors