Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClipLoader onLoadComplete [AS 2]

Wywołuje się, gdy plik zostaje w całości załadowany przez MovieClipLoader.loadClip().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadError [AS 2]

Wywołuje się, gdy ładowany plik stworzy jakieś błędy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadInit [AS 2]

Wywołuje się, gdy akcje na pierwszej klatce załadowane klipu zostają wykonywane.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadProgress [AS 2]

Wywołuje się, za każdym razem gdy nowe dane zostają przesłane z pliku serwera na plik SWF oraz dysk (czyli pomiędzy MovieClipLoader.onLoadStart oraz MovieClipLoader.onLoadComplete).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadStart [AS 2]

Wywołuje się, gdy rozpoczyna się ładowanie pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader removeLoader [AS 2]

Usuwa słuchacza używanego do odbierania zdarzeń dla tejklasy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader unloadClip [AS 2]

Usuwa klip filmowy, który był załadowany przez użycie MovieClipLoader.loadClip().
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Transform [AS 2]

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform pixelBounds [AS 2]

Obiekt Rectangle, który określa granice prostokątne obiektu MovieClip na scenie [ Stage ].
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _parent [AS 2]

Określa klip filmowy lub obiekt, który zawiera aktualny obiekt Video.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 13/15 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors