Loading:


Klasa Transform [AS 2]

Klasa: Transform

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.

 

Obiekt Transform jest normalnie osiągalny, po przez pobieranie wartośći z właściwości transform od obiektu MovieClip.


Dostępne właściwości dla klasy Treansform

Nazwa

Opis

colorTransform:ColorTransform

Obiekt ColorTransform zawierający wartości, które uniwersalnie dpasowujeą koloru w klipie filmowym.

concatenatedColorTransform:ColorTransform [odczyt-tylko]

Obiekt ColorTransform reprezentujący kombinację transformacji koloru nadanych na ten obiekt oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .

concatenatedMatrix:Matrix [odczyt-tylko]

Obiekt Matrix reprezentujący kombinację transformacji matrixów tego obiektu oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .

matrix:Matrix

Obiekt transformacji Matrix, zawierający wartości, które zmieniają skalowanie, pochylenie oraz transformację klipu filmowego.

pixelBounds:Rectangle

Obiekt Rectangle, który określa granice prostokątne obiektu MovieClip na scenie [ Stage ].Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.Transform;

var rect:MovieClip = createRectangle(20, 80, 0xFF0000);

var trans:Transform = new Transform(rect);

trace(rect.transform == trans); // false

for(var i in trans) {
    trace(">> " + i + ": " + trans[i]);
    // >> pixelBounds: (x=0, y=0, w=20, h=80)
    // >> concatenatedColorTransform: (redMultiplier=1, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=1, redOffset=0, greenOffset=0, blueOffset=0, alphaOffset=0)
    // >> colorTransform: (redMultiplier=1, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=1, redOffset=0, greenOffset=0, blueOffset=0, alphaOffset=0)
    // >> concatenatedMatrix: (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=0, ty=0)
    // >> matrix: (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=0, ty=0)
}

for(var i in rect.transform) {
    trace(">> " + i + ": " + rect.transform[i]);
    // >> pixelBounds: (x=0, y=0, w=20, h=80)
    // >> concatenatedColorTransform: (redMultiplier=1, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=1, redOffset=0, greenOffset=0, blueOffset=0, alphaOffset=0)
    // >> colorTransform: (redMultiplier=1, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=1, redOffset=0, greenOffset=0, blueOffset=0, alphaOffset=0)
    // >> concatenatedMatrix: (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=0, ty=0)
    // >> matrix: (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=0, ty=0)
}

function createRectangle(width:Number, height:Number, color:Number, scope:MovieClip):MovieClip {
    scope = (scope == undefined) ? this : scope;
    var depth:Number = scope.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = scope.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
    mc.beginFill(color);
    mc.lineTo(0, height);
    mc.lineTo(width, height);
    mc.lineTo(width, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors