Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip endFill [AS 2]

Zakańcza wypełnienie dla linii oraz krzywych, które zostały wywołane od ostatniego wywołania beginFill() lub beginGradientFill().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip filters [AS 2]

Zindeksowana tablica zawierająca, każdy obiekt filtru powiązany z danym klipem filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip focusEnabled [AS 2]

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip forceSmoothing [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy obrazek dodany przez metodę loadMovie() oraz posiadający ten sam poziom w hierarchii jaki ma klip filmowy, ma być wygładzany, kiedy następuje skalowanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _framesloaded [AS 2]

Liczba klatek załadowanych strumieniowo do pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBounds [AS 2]

Zwraca właściwości, którymi są minimum oraz maksimum x i y wartości współrzędnych, bazujących na parametru "granice".
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBytesTotal [AS 2]

Zwraca wielkość, podaną w bajtach klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getDepth [AS 2]

Zwraca głębokość instancji klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors