Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Mailer PHP - ustawienie nazwy odbiorcy i adresata

Agreguje wszystkie metody zdefiniowane w klasie istniejącego obiektu, z wyjątkiem klasy konstruktora lub metody, których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_).
Kategoria: Kursy > PHP


void aggregate_methods

Agreguje wszystkie właściwości zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu, z wyjątkiem własności , których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_), które uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_properties

Ustawia atrybut nazwy dla odrębnej wartości liczenia obliczeń
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::setGroupDistinct

Zwraca nazwy plików w katalogu, w kolejności podanej przez system plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


readdir()

Funkcja odwołuje się do podanej nazwy klonu klipu filmowego i wykonuje operacje dla jego listwy czasowej.
Kategoria: Funkcje > PHP


tellTarget() [AS 2]

Skrypt używa jako hasła nazwy strony
Kategoria: Flash > ActionScript


Nazwa strony jako hasło

zwraca dwu literowy skrót nazwy kontynentu z jakiego odpowiada dany $hostname
Kategoria: Skrypty > JavaScript


geoip_continent_code_by_name

Zwraca dokumentację dla danej nazwy opcji
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_get_opt_doc

Zobaczmy jak podczas wysyłania email poprzez Mailer PHP możemy ustawić nazwę adresata i odbiorcy.
Kategoria: Funkcje > PHP


Odczytanie adresu IP komputera

Skrypt umożliwia wprowadzenie nazwy hosta w polu formularza i pobranie jego adresu IP
Kategoria: Skrypty > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors