Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ob_clean()

Usuwa bufer PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_end_clean()

Czyści (wymazuje) wyjście bufora i wyłancza buforowanie wyjściowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_end_flush()

Ta funkcja jest podobna do ob_get_flush(), z tą różnicą, że ob_get_flush() zwraca bufor jako łańcuch znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_flush()

Wysyłanie wyjścia bufora.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_clean()

Pobierze i usunie zawartość bieżącego bufora wyjściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_contents()

Zwraca zawartość bufora wejściowego PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_flush()

Pobiera wyjście bufora, zwraca go jako ciąg znaków i wyłancza buforowanie wyjściowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_length()

Zwraca długość bufora wyjściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_level()

Zwraca poziom wyjściowy zagnieżdżony w obsługę buforowania lub zero, jeśli wyjście buforowanie nie jest aktywne.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_status()

Pobiera status buferów wyjściowych.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 27/105 |Nastpna
27:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors