Loading:


fgets()
string fgets ( resource $uchwyt [, int $długość ] )

Zwraca łańcuch o długość - 1 bajtów odczytany z pliku wskazanego przez uchwyt . Czytanie kończy się kiedy przeczytano długość - 1 bajtów lub gdy wystąpi znak nowej linii (jest on dołączany do zwracanego wyniku) lub gdy wystąpi znak końca pliku EOF (którykolwiek przypadek zdarzy się pierwszy). Jeśli nie została określona długość, będzie następowało czytanie ze strumienia dopóki nie zostanie osišgnięty koniec linii.

 

W przypadku błędu, zwraca FALSE.

 

Główna pułapka:

Osoby przyzwyczajone do semantyki 'C' powinni zauważyć różnicę w sposobie zwracania EOF przez fgets().

 

Wskaźnik na plik musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez funkcję fopen() lub fsockopen() (a jednocześnie nie zamknięty jeszcze przez fclose()).

 

Informacja: Parametr długość stał się opcjonalny w PHP 4.2.0 jeśli został pominięty, to powinien przyjąć wartość 1024. Jeśli większość lini w pliku jest dłuższa od 8KB, dużo efektywniejsze jest podanie maksymalnej długości linii.

Informacja: Funkcja jest binaarnie bezpieczna od PHP 4.3. Poprzednie wersje nie są binarnie bezpieczne.

Informacja: Jeśli PHP niewłaściwie rozpoznaje znaki końca linii podczas odczytu plików stworzonych lub znajdujących się na komputerach Macintosh, problem może rozwiązać włączenie dyrektywy konfiguracyjnej auto_detect_line_endings .

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$uchwyt = @fopen ("/tmp/inputfile.txt", "r");
if ($uchwyt) {
while (!feof($uchwyt)) {
    $buffer = fgets($uchwyt, 4096);
    echo $buffer;
    }
fclose ($uchwyt);
}
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors