Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

closedir()

Zamyka wskaźnik katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


getcwd()

Pobiera aktualny katalog roboczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


opendir()

Zwraca wskaźnik do otwartego katalogu, który może być następnie wykorzystany przez closedir(), readdir(), and rewinddir() calls.
Kategoria: Funkcje > PHP


readdir()

Zwraca nazwy plików w katalogu, w kolejności podanej przez system plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


rewinddir()

Ustawia wskaźnik strumienia katalogu uchwyt_katalogu na początek katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


scandir()

Zwraca tablicę z wszystkimi plikami i katalogami znajdującymi się w katalog .
Kategoria: Funkcje > PHP


Fileinfo_constans - stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_close()

Funkcja zamyka źródło otwarte przez finfo_open().
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_file()

Ta funkcja jest używana do pobierania informacji o danym pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_open()

Ta funkcja otwiera 'magiczną' bazę danych oraz zwraca jej źródło.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 59/105 |Nastpna
59:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors