Loading:


finfo_open()

Styl proceduralny:

resource finfo_open ([ int $opcje [, string $arg ]] )

Styl zorientowany obiektowo (konstruktor)

finfo
__construct ([ int $opcje [, string $magiczny_plik ]] )

 

 

Ta funkcja otwiera 'magiczną' (czyt. sztuczną, zewnętrzną, oddzielną) bazę danych oraz zwraca jej źródło.

 

Parametry

 

$opcje

  Jeden lub alternatywa większości Fileinfo constants.

$magiczny_plik

Nazwa pliku magicznej bazy danych pliku, zazwyczaj coś w stylu: /ścieżka/do/magicznego_pliku.mime. Jeśli argument pozostawi się pusty, MAGICZNE środowsiko zmiennych zostaje użyte Jeśli zmienna nie jest ustawiona również, /usr/share/misc/magic is jest używane jako domyślna ścieżka. Rozszerzenie .mime i/lub .mgc suffix jest dodane jeśli potrzeba.


Zwracane wartości

Zwraca źrodło magicznej bazy danych w razie sukcesu, lub FALSE w razie problemów.

 

Kompatybilność: PHP 5 >= 5.3.0, PECL fileinfo >= 0.1.0.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$finfo = new finfo(FILEINFO_MIME, "/usr/share/misc/magic"); // return mime type ala mimetype extension

if (!$finfo) {
    echo "Opening fileinfo database failed";
    exit();
}

/* get mime-type for a specific file */
$filename = "/usr/local/something.txt";
echo $finfo->file($filename);

/* close connection */
$finfo->close();
?>

Example #2 Procedural style
<?php
$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME, "/usr/share/misc/magic"); // return mime type ala mimetype extension

if (!$finfo) {
    echo "Opening fileinfo database failed";
    exit();
}

/* get mime-type for a specific file */
$filename = "/usr/local/something.txt";
echo finfo_file($finfo, $filename);

/* close connection */
finfo_close($finfo);
?>

//zwróci:

text/plain
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors