Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Stage addListener [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Ustawia głośność dla obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie ostatnio załączonego dźwięku od początku, jeśli żaden parametr nie jest określony, lub rozpoczyna odtwarzanie od punktu, określonego przez parametr pozycja .
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setTransform [AS 2]

Wykrywa kiedy plik SWF jest skalowany (ale tylko jeśli Stage.scaleMode = "noScale").
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setVolume [AS 2]

Określa aktualnie wyrównanie pliku SWF w odtwarzaczy lub przeglądarce.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound start [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna wysokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage align [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna szerokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage height [AS 2]

Wywołuje się, gdy film wchodzi lub opuszcza tryb pełno-ekranowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage width [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onFullScreen [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 42/59 |Nastpna
42:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors