Loading:


Sound setTransform [AS 2]

Klasa: Sound

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

setTransform(obiektTransform:Object) : Void

Ustawia informację transformacyjną dźwięku (lub balans), dla obiektu Sound.

 

Dżwięki używają odpowiedniej ilości miejsca na dysku oraz pamieci. Z tego powodu stereo dźwięk używa dwa razy więcej danych niż mono dźwięki. Generalnie jest najlepiej używać 22-KHz 6-bit mono dźwiękóws. Możesz użyć setTransform() do odtwarzania dźwięków jako stereo, mono lub aby dodać interesujących efektów do dźwięków.

 

Właściwości:

 

ll - Wartość procentowa, określająca, jak dużo lewego kanału jest odtwarzane w lewym głośniku (0-100).

lr - Wartość procentowa, określająca, jak dużo prawego kanału jest odtwarzane w lewym głośniku (0-100).

rr - Wartość procentowa, określająca, jak dużo prawego kanału jest odtwarzane w prawym głośniku (0-100).

rl - Wartość procentowa, określająca, jak dużo lewego kanału jest odtwarzane w ewym głośniku (0-100).

 

Rezultat parametrów jest reprezentowany przez podaną formulę

 

lewyOutput = lewy_input * ll + prawy_input * lr
prawyOutput = prawy_input * rr + lewy_input * rl

 

 

Domyślne ustawienia:


ll = 100
lr = 0
rr = 100
rl = 0

 

Dźwięki mono:


ll = 100
lr = 100
rr = 0
rl = 0

 Napisz Artyku³

Listing

//# 1

var mojSoundTransformObject:Object = new Object();
mojSoundTransformObject.ll = 100;
mojSoundTransformObject.lr = 100;
mojSoundTransformObject.rr = 0;
mojSoundTransformObject.rl = 0;

//nadawanie transformacji

moj_sound.setTransform(mojSoundTransformObject);

//# 2

var mojSoundTransformObjectMono:Object = new Object();
mojSoundTransformObjectMono.ll = 50;
mojSoundTransformObjectMono.lr = 50;
mojSoundTransformObjectMono.rr = 50;
mojSoundTransformObjectMono.rl = 50;
moj_sound.setTransform(mojSoundTransformObjectMono);

//# 3

var mojSoundTransformObjectHalf:Object = new Object();
mojSoundTransformObjectHalf.ll = 50;
mojSoundTransformObjectHalf.lr = 0;
mojSoundTransformObjectHalf.rr = 100;
mojSoundTransformObjectHalf.rl = 50;
moj_sound.setTransform(mojSoundTransformObjectHalf);

var mojSoundTransformObjectHalf:Object = {ll:50, lr:0, rr:100, rl:50};
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors