Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bzopen

Pobiera opis dowolnego błędu bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem bz .
Kategoria: Funkcje > PHP


bzerrstr

Wymusza zapisanie do pliku bz wszystkich danych znajdujących się w buforze.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzflush

bzopen() otwiera plik bzip2 (.bz2) do odczytu lub zapisu. Jeśli otworzenie się nie powiedzie bzopen() zwróci FALSE, w przeciwnym wypadku zostanie zwrócony uchwyt do nowootwartego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzread

bzread() odczytuje z podanego wskaźnika pliku. Odczytywanie jest zatrzymywane, gdy przeczytano długość (nieskompresowanych) bajtów lub osiągnięto EOF, cokolwiek wystąpi pierwsze.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzwrite

bzwrite() zapisuje łańcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


XML idMap [AS 2]

Obiekt zawierający przodki pliku XML, które posiadają atrybut id załączony.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML load [AS 2]

Wczytuje dokument XML z określonej lokalizacji URL oraz zamienia zawartości określonego obiektu XML z pobranymi danymi XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML loaded [AS 2]

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy tekst XML zostaje pobrany z serwera, lub kiedy wystąpi błąd podczas pobierania z serwera pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onHTTPStatus [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 47/59 |Nastpna
47:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors