Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak pobrać wymiary (wysokość i szerokość ) pliku flash swf, gif, jpg za pomocą PHP

Zwraca wartość logiczną, wskazującą zależność od zabezpieczeń bezpieczeństwa, kiedykolwiek ostatni klawisz zostaje naciśnięty, może być dostępny dla innego pliku SWF.
Kategoria: Skrypty > PHP


Key isAccessible [AS 2]

Gotowy kod pobierający wymiary pliku flash swf.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection allowInsecureDomain [AS 2]

Pobiera zmienne z określonego adresu URL, przetwarza dane zmiennej oraz umieszcza otrzymane zmienne do my_lv.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection domain [AS 2]

Wywołuje się, gdy odbieranie_lc, który pliku SWF jest wykonywany na zabezpieczonym protokole (HTTPS) odbierze żądanie do wykonania metody z obiektu LocalConnection, który jest przechowywany na serwerze HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection send [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący domenę lokacji aktualnego pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Wywołuje metodę na otwartym połączeniu w innym pliku SWF (odbieranie obiektu LocalConnection).
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale autoReplace [AS 2]

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale languageCodeArray [AS 2]

Określa czy ciągi znaków są automatycznie zamieniane po wczytaniu pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars load [AS 2]

Zwraca TRUE jeśli plik został załadowany, w innym przypadku FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale checkXMLStatus [AS 2]

Tablica znaków zwierająca kody dostępnych języków dla języków, które zostały określone lub załadowane do pliku FLA.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 21/35 |Nastpna
21:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors