Loading:


Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Klasa: Locale

Kompatybilność: ActionScript 2.0, Flash 7+

 

Opis

 

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML. Plik XML musi używać XML Localization Interchange File Format(XLIFF). Są trzy możliwości do wyświetlenia językowego ciągu zawartego w plikach XLIFF:

 

 • "automatyczny przy uruchomiony skrypcie"--Flash Player zastępuje ID ciągów znaków na ciągi z pliku XML pasującymi z domyślnymi ustawieniami język systemu operacyjnego użytkownika, czyli zwróceniu funkcji System.capabilities.language.

 

 • "ręcznie z użyciem poziomu języka"--ID ciągów znaków są zastępowane ciągami przy kompilowaniu programu i nie mogą one ulec zmianie przez Flash Player.

 

 • "przez ActionScript podczas wykonywania skryptu"--Zastąpienie ID ciąga znaków jest kontrolowane przez ActionScript. Ta opcja daje ci pełną kontrolę nad zamianą tekstów w twoim filmie Flash.

 

Możesz użyć właściwości oraz metod tej klasy, kiedy chcesz zastąpić ID ciągów znaków "przez ActionScript podczas wykonywania skryptu".

 

Wszystkie dostępne właściwości oraz metody są statyczne, co oznacza, że mogą być one wzywane przez klasę mx.lang.Locale, niże przez instancje tej klasy.

 

UWAGA: Klasa Locale różni się od innych klas ActionScript 2.0, od kiedy nie jest ona częścią  Flash Player'a. Od kiedy klasa jest zainstalowana w Flash Authoring classpath jest ona automatycznie kompilowana do twoich plików SWF. Używanie klasy Locale powiększa nieco wagę plików SWF, ponieważ jest ona kompilowana do pliku.

 

Dostępne właściwości dla klasy Locale

Typ

Nazwa

Opis

static

autoReplace:Boolean

Określa czy ciągi znaków są automatycznie zamieniane po wczytaniu pliku XML.

static

languageCodeArray:Array [odczyt-tylko]

Tablica znaków zwierająca kody dostępnych języków dla języków, które zostały określone lub załadowane do pliku FLA.

static

stringIDArray:Array [odczyt-tylko]

Tablica znaków zawierająca wszystkie ID ciągów znaków w filmie w pliku FLA.

 

Dostępne metody dla klasy Locale

Typ

Nazwa

Opis

static

addDelayedInstance(instancja:Object, stringID:String) : Void

Dodaje parę {instancja, string ID} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.

static

addXMLPath(kodJezyka:String, sciezka:String) : Void

Dodaje parę {kod języka oraz ścieżkę języka} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.

static

checkXMLStatus() : Boolean

Zwraca TRUE jeśli plik został załadowany, w innym przypadku FALSE.

static

getDefaultLang() : String

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().

static

initialize() : Void

Automatycznie określa język do użycia oraz wczytuje odpowiedni plik XML z językiem.

static

loadLanguageXML(xmlKodJezyka:String, wlasnaXmlKompletnaFunkcja:Function) : Void

Wczytuje określony plik językowy XML.

static

loadString(id:String) : String

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID w aktualnym języku.

static

loadStringEx(IDciagaZnakow:String, kodJezyka:String) : String

zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID oraz kodem języka.

static

setDefaultLang(kodJezykae:String) : Void

Ustawia domyślny kod języka.

static

setLoadCallback(wczytajFukcja:Function) : Void

Ustawia funkcję, która zostaje wywołana kiedy plik XML zostanie wczytany.

static

setString(IDciagaZnakow:String, kodJezyka:String, wartoscCiaguZnakow:String) : Void

Ustawia nową wartość ciągu dla danego ID oraz kodu języka.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors