Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

lstat

Zbiera statystyki pliku lub dowiązania symbolicznego nazwanego przez nazwę_pliku . Ta funkcja jest identyczna do funkcji stat() z wyjątkiem tego, że jeśli parametr nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym, zwracany jest status dowiązania symbolicznego, a nie status pliku na które ono wskazuje.
Kategoria: Funkcje > PHP


pclose

Funkcja ta sprawdza czy na pewno plik określony przez nazwa_pliku jest prawidło uploadowanym plikiem (to znaczy, że został uploadowany przez PHPowy mechanizm uploadowania HTTP POST). Jeśli plik jest prawidłowy, to zostanie przeniesiony do nazwy pliku wskazanej przez przeznaczenie .
Kategoria: Funkcje > PHP


rewind

Zwracane są następujące elementy tablicy: dirname (nazwa katalogu), basename (nazwa pliku) i extension (rozszerzenie).
Kategoria: Funkcje > PHP


stat

Zamyka wskaźnik pliku do potoku otwartego przez popen(). Wskaźnik pliku musi być ważny, i musi być zwrócony przez pomyślne wywołanie popen().
Kategoria: Funkcje > PHP


touch

Zwraca liczbę odczytanych bajtów z pliku, Jeśli nastąpił błą, zwraca FALSE oraz wyświetlany jest komunikat błędu, chyba, żę funkcja została wywołana jako @readfile().
Kategoria: Funkcje > PHP


move_uploaded_file

Ustawia wskaźnik położenia pliku dla $handle (uchwytu) do początku strumienia
Kategoria: Funkcje > PHP


pathinfo

Podaje statystyki pliku o nazwie podanej w parametrze $filename, Gathers the statistics of the file named by filename .
Kategoria: Funkcje > PHP


readfile

Tworzy plik tymczasowy o unikalnej nazwie i otwiera go w trybie do odczytu i zapisu (w+), zwraca uchwyt pliku, podobnie jak fopen().
Kategoria: Funkcje > PHP


tmpfile

Próbuje ustawić czas dostępu i modyfikacji pliku o nazwie nazwa_pliku na wartość podaną przez czas . Zauważ, że czas dostępu jest zawsze modyfikowany, niezależnie od ilości parametrów.
Kategoria: Funkcje > PHP


unlink

Kasuje nazwa_pliku . Podobnie do funkcji unlink() z Unix'owego C. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 28/35 |Nastpna
28:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors