Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagepstext

Rysuje tekst na obrazku przy użyciu czcionki PostScript Type1
Kategoria: Funkcje > PHP


imagerotate

Obraca obrazek o ilość stopni podaną w parametrze
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa String [AS 2]

Klasa String jest dodatkową obwódką dla prymitywnego typu danych jakim jest: ciąg znaków, oraz dostarcza ona metody oraz właściwości, które pozwalają ci manipulować, tymi danymi w łańcuchu.
Kategoria: Flash > ActionScript


String concat [AS 2]

Łączy wartość obiektu String z parametrami oraz zwraca nowo sformatowany ciąg znaków;
Kategoria: Flash > ActionScript


String indexOf [AS 2]

Wyszukuje ciąg znaków oraz zwraca pozycję pierwszego wyniku parametru wartość znalezionego na lub zza startIndex w środku wywołanego ciągu znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


String lastIndexOf [AS 2]

Wyszukuje ciąg znaków od prawej do lewej oraz zwraca index ostatnio wystąpionego wyniku wartość znalezionego przed startIndex w środku wywołanego ciągu znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


String slice [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera znak start oraz wszystkie znaki do tego punktu, ale nie włączając znaku koniec.
Kategoria: Flash > ActionScript


String split [AS 2]

Rozdziela obiekt String na klika części, po przez łamanie ich, kiedy parametr ogranicznik wystąpi oraz zwraca tablicę podzielonych ciągów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 49/69 |Nastpna
49:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors