Loading:


imagepstext
array imagepstext ( resource $image , string $text , resource $font_index , int $size , int $foreground , int $background , int $x , int $y [, int $space = 0 [, int $tightness = 0 [, float $angle = 0.0 [, int $antialias_steps = 4 ]]]] )


Rysuje tekst na obrazku przy użyciu czcionki PostScript Type1

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją PostScript jeśli chcesz zrozumieć jak to działaParametry

 

obraz  -Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

text - Tekst który ma zostać wpisany na obrazku


font_index - A Czcioka zwrócona przez funkcję imagepsloadfont().


size - rozmiar wyrażony w pikselach


foreground - kolor tekstubackground- Tło


x - współrzędna x od dolnego lewego rogu od której zacznie się tekst


y - współrzędna y od dolnego lewego rogu od której zacznie się tekst


space -
Pozwala na zmianę wartości domyślnej przestrzeni czcionki. Wartość ta jest dodawana do wartości normalnej, a także może być ujemna. Wyrażona w jednostkach spacji, gdzie 1 jednostka jest 1/1000th z em-square.tightness - szczelność pozwala kontrolować ilość spacji między znakami.angle -
Kąt w stopniachantialias_steps -
Pozwala określić liczbę kolorów użytych do tekstuZwracane wartości


Funkcja zwraca tablicę z poniższymi wartościami

0 lewa donla współrzędna x
1 lewa donla współrzędna y
2 prawa górna współrzędna x
3 prawa górna współrzędna y


Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagepstext() użycie
<?php
// tworzy uchwyt obrazka
$im = imagecreatetruecolor(200, 200);

// alokuje kolory
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);

// Ładuje czcionkę PostScript
$font = imagepsloadfont('font.pfm');

// wpisuje text na obrazku
imagepstext($im, 'Sample text is simple', $font, 12, $black, $white, 50, 50);

// wyświetla obraz i zwalnia pamięć
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors