Loading:


Klasa String [AS 2]

Klasa: String

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Klasa String jest dodatkową obwódką dla prymitywnego typu danych jakim jest: ciąg znaków, oraz dostarcza ona metody oraz właściwości, które pozwalają ci manipulować, tymi danymi w łańcuchu. Możesz konwertować wartość każdego obiektu na ciąg znaków przy użyciu funkcji String().

 

Wszystkie metody klasy String class, z wyjątkiem concat(), fromCharCode(), slice(), oraz substr(), są generyczne, co oznacz, że meotdy wywolują toString() przed wykonaniem ich operacji, oraz możesz użyć tych metod z innymi nie-String obiektami.

 

Ponieważ wszystkie indeksy ciągu znaków bazują na zerze, dlatego indeks ostatniego znaku, dla każdego ciągu x wynosi x.length - 1.

 

Możesz wywołać każdą z metod, klasy String używając konstruktora new String lub przez użycie wartości formalnej. Jeśli określić ciąg znaków formalny, wtedy interpreter ActionScript automatyccznie skonwertuje to na tymczasowy obiekt String, wywoła metodę, oraz później, usunie tymczasowego Stringa, konwertując go na pierwowzór. Możesz również użyć właściwości String.length z formalnym ciągiem znaków.

 

W podanym przykładzie, pierwsza linia kodu, tworzy formalny ciąg znaków, oraz druga linia tworzy obiekt String w normalny sposób:

 

var pierwszy_string:String = "funkcje.net";
var drugi_string:String = new String("funkcje.net");

Rekomendacją jest używanie pierwszego sposobu.

 

Dostępne właściwości dla klasy String

Nazwa

Opis

length:Number

Liczba określającą ilość znaków w określonym obiekcie String.

 

Dostępne metody dla klasy String

Typ

Nazwa

Opis

 

charAt(index:Number) : String

Zwraca znak na pozycji, określonej przez parametr index.

 

charCodeAt(index:Number) : Number

Zwraca 16-bitową liczbę z przedziału od 0 do 65535, który reprezentuje znak określony przez  index.

 

concat(wartosc:Object) : String

Łączy wartość obiektu String z parametrami oraz zwraca nowo sformatowany ciąg znaków; oryginalna wartość, moj_str, nie jest zmieniana.

static

fromCharCode() : String

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki reprezentowane przez wartości Unicode w parametrach.

 

indexOf(wartosc:String, [startIndex:Number]) : Number

Wyszukuje ciąg znaków oraz zwraca pozycję pierwszego wyniku parametru wartosc znalezionego na lub zza startIndex w środku wywołanego ciagu znakow.

 

lastIndexOf(wartosc:String, [startIndex:Number]) : Number

Wyszukuje ciąg znaków od prawej do lewej oraz zwraca index ostatnio wystąpionego wyniku wartosc znalezionego przed startIndex w środku wywołanego ciągu znaków.

 

slice(start:Number, koniec:Number) : String

Zwraca ciąg znaków, który zawiera znak start oraz wszystkie znaki do tego punktu, ale nie włączając znaku koniec.

 

split(ogranicznik:String, [limit:Number]) : Array

Rozdziela obiekt String na klika części, po przez łamanie ich, kiedy parametr ogranicznik wystąpi oraz zwraca tablicę podzielonych ciągów.

 

substr(start:Number, dlugosc:Number) : String

Zwraca znaki w ciągu znaków z indeksy określonego przez start parametr przez liczb,e znaków określonych przez dlugosc parametr.

 

substring(start:Number, koniec:Number) : String

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki pomiędzy określonymi punktami przez parametry start oraz koniec .

 

toLowerCase() : String

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie dużych liter przekonwertowanych na małe litery.

 

toString() : String

Zwraca właściwości obiektu jako ciągi znaków, nie zwracając uwagę, czy właściwości są ciągami znaków.

 

toUpperCase() : String

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie małych liter przekonwertowanych na duże litery.

 

valueOf() : String

Zwraca prymitywną wartość instancji klasy String.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors