Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BitmapData.generateFilterRect [AS 2]

Definiuje prostokąt, który będzie od chwili obecnej podlegał funkcji applyFilter(), po dodaniu filtru do obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.getColorBoundsRect [AS 2]

Określa prostokątny obszar, który w pełni otacza wszystkie piksele o określonym kolorze w bitmapie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.rectangle [AS 2]

Prostokąt, który definiuje wielkość oraz lokalizacje obrazu bitmapowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, która sprecyzowuje czy przycisk powinien mieć domyślną żółtą obwódkę kiedy przycisk z klawiatury zostanie naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_rect

Rysuje prostokąt.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip getRect [AS 2]

Zwraca właściwości które określają minimum oraz maksimum współrzędnych x i y klipu filmowego bazujących na "granice" parametrze, nie włączając obrysowania oraz kształtów.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip scrollRect [AS 2]

Właściwość scrollRect pozwala ci na szybkie przewijanie zawartości klipu filmowego oraz posiadać okno wyświetlające większą treść.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagefilledrectangle

Tworzy prostokąt wypełniony kolorem $color w danym obrazku $image, zaczynając od punktu 1 i zakończony w punkcie 2. 0,0 to lewy górny róg obrazu
Kategoria: Funkcje > PHP


imagegammacorrect

Dodaje korekcję gamma w danym obrazku i zwraca gamme
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa Rectangle [AS 2]

Klasa Rectangle jest używana do tworzenia oraz modyfikowania obiektów Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors