Loading:


Klasa Rectangle [AS 2]

Klasa: Rectangle

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Konstrutor

 

Rectangle(x:Number, y:Number, szerokosc:Number, wysokosc:Number)

 

Opis

 

Klasa Rectangle jest używana do tworzenia oraz modyfikowania obiektów Rectangle. Obiekt Rectangle jest obszarem zdefiniowany przez pozycję zaczynającą się od lewego-górnego rogu (x, y), oraz przez jego szerokość i wysokość. Uważaj, kiedy projektujesz te obszary, jeśli prostokąt jest określony jako posiadający górny lewy róg na 0,0 oraz posiada wysokość 10 i szerokość 20, wtedy dolny prawy róg jest na 9,19, ponieważ, obliczanie szerokość oraz wyokości zaczyna się na 0,0.

 

Właściwości x, y, szerokosc i wysokosc klasy Rectangle są niezależne od siebie nawzajem, zmiana jednej właściwości nie ma wpływu na inne. Jednak właściwości right oraz bottom są relatywne do tych właściwości, jeśli zmienisz right, wtedy zmieniasz szerokosc; jeśli zmieniasz bottom, wtedy zmieniasz wysokosc, i tak dalej. Oraz musisz mieć left lub x właściwość określoną przed ustawieniem: szerokosc lub right .

 

Obiekty Rectangle są używane, aby wspomagać  filtry klasy BitmapData. Są one również używane przez właściwość MovieClip.scrollRect, aby wspomagać funkcjonalność obciąć oraz skrolować instancję MovieClip z określonymi wysokościam, szerokościami oraz różnicą offsetu.


Dostępne właściwości dla klasy Rectangle

Nazwa

Opis

bottom:Number

Zwraca sumę właściwości y oraz height .

bottomRight:Point

Zwraca lokację prawego-dolnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .

height:Number

Zwraca wysokość prostokąta, w pikselach.

left:Number

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostoką ta.

right:Number

Zwraca sumę właściwości x oraz width .

size:Point

Zwraca wielkość obiektu Rectangle, wyrażoną jako obiekt Point z wartościami właściwości: width oraz height.

top:Number

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.

topLeft:Point

Zwraca lokację lewego-górnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .

width:Number

Zwraca szerokość prostokąta, w pikselach.

x:Number

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.

y:Number

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.

 

 

Dostępne metody dla klasy Rectangle

Nazwa

Opis

clone() : Rectangle

Zwraca nowy obiekt Rectangle z tymi samymi wartościami dlae x, y, width, oraz height właściwości jak oryginał obiektu.

contains(x:Number, y:Number) : Boolean

Określa, czy określony punkt jest zawarty w regionie prostokąta, określonego przez ten obiekt Rectangle.

containsPoint(pt:Point) : Boolean

Określa, czy określony punkt jest zawarty w regionie prostokąta, określonego przez ten obiekt Rectangle..

containsRectangle(rect:Rectangle) : Boolean

Określa, czy określony obiekt Rectangle określony przez rect parametr jest zawarty w tym obiekcie Rectangle.

equals(obiekt:Object) : Boolean

Określa, czy obiekt określony przez toCompare parametr jest równy do tego obiektu Rectangle.

inflate(dx:Number, dy:Number) : Void

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle przez określoną liczbę.

inflatePoint(pt:Point) : Void

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle.

intersection(toIntersect:Rectangle) : Rectangle

Jeśli obiekt Rectangle określony parametru toIntersect parameter krzyżuje się z obiektem Rectangle, metoda intersection() zwraca obszar krzyżujący się jako obiekt Rectangle.

intersects(toIntersect:Rectangle) : Boolean

Określna, czy obiekt określony przez parametr toIntersect krzyżuje się z tym obiektem Rectangle.

isEmpty() : Boolean

Określna, czy obiekt Rectangle jest pusty.

offset(dx:Number, dy:Number) : Void

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectangle jako określony lewy-górny róg, przez określoną liczbę.

offsetPoint(pt:Point) : Void

DOstosowuje lokalizację obiektu rectagle, używając obiektu Point jako parametru.

setEmpty() : Void

Ustawia wszystkie właściwości obiektów Rectangle na 0.

toString() : String

Buduje oraz zwraca ciąg znaków, który wyświetla listę poziomej i pionowej pozycji oraz wysokość i szerokość obiektu Rectangle.

union(toUnion:Rectangle) : Rectangle

Dodaje dwa prostokąty, do stworzenia nowego obiektu Rectangle, przez wypełnianie poziomej i pionowej przestrzeni pomiędzy obydwoma prostokątami.Napisz Artyku³

Listing

var prostokat:Rectangle = new Rectangle(5, 10, 50, 100);
trace(prostokat.toString()); // (x=5, y=10, szerokosc=50, wysokosc=100)
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors