Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Flash ActionScript i JavaScript HTML Wywoływanie JavaScript we Flash

Odpalenie kodu javascript we Flash jest bardzo proste wystarczy prosty kod Actionsctipt i parametr allowScriptAccess:
Kategoria: Flash > Skrypty


Używanie zewnętrzenego pliku XML jako wczytywanie danych do Flasha [AS 2]

Posługiwanie się plikami XML w środowisku programistycznym ActionScript 2.0 we Flashu.
Kategoria: Flash > Skrypty


loadMovieNum() [AS 2]

Wczytuje SWF, JPEG, GIF lub PNG pliki do odpowiednieg poziomu na filmie, podczas gdy oryginalny plik jest odtwarzany.
Kategoria: Flash > ActionScript


nextScene()

Akcja ta powoduje przejście do pierwszego ujęcia nowej sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


prevScene()

Akcja powoduje przejście do poprzedniej sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


stopAllSounds()

Zatrzymuje tylko te dźwięki, które były odtwarzane w momencie jej wyłowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Przewijana galeria obrazków JavaScript (QScroller)

Skrypt Javascript wyświetla galerię która umożliwia przewijanie obrazków w bardzo atrakcyjny sposób.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


tellTarget() [AS 2]

Funkcja odwołuje się do podanej nazwy klonu klipu filmowego i wykonuje operacje dla jego listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


trace()

Wykonuje oraz wyświetla operacje w konsoli podręcznej Flasha ( w czasie testowania pliku .FLA).
Kategoria: Flash > ActionScript


updateAfterEvent()

Akcja ta informuje Flasha, by odświeżył ekran po wykryciu jakiejś operacji np (mouseMove) ruch myszy, co zapewnia płynniejszy ruch obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 12/145 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors