Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField _visible [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowe moj_txt jest widoczne.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField wordWrap [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowego posiada zawijanie słów.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _x [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych x pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _y [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych y pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _xmouse [AS 2]

Zwraca współrzędną x pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _ymouse [AS 2]

Zwraca współrzędną y pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _xscale [AS 2]

Określa poziome skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _yscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wykrywanie kolizji - wersja zaawansowana - ActionScript 3

Skrypt wykrywa kolizje pomiędzy obiektami, bazując na ich wewnętrznym środkowym punkcie.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa TextFormat [AS 2]

Klasa TextFormat reprezentuje informacje formatowanych znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 119/145 |Nastpna
119:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors