Loading:


Wykrywanie kolizji - wersja zaawansowana - ActionScript 3

Skrypt wykrywa kolizje pomiędzy obiektami, bazując na ich wewnętrznym środkowym punkcie.

 

Każda piłka posiada nadaną siłę oraz przyspieszenie początkowe, które reaguje na proporcjonalnie na kolizje.

 

Wersja On-line:

 Napisz Artyku³

Listing

//Kod dla pliku Babelki.as

package
{
        import flash.display.Sprite;
        import flash.events.Event;
       
        public class Babelki extends Sprite
        {
                private var pilki:Array;
                private var iloscPilek:Number = 6;
                private var odbicie:Number = -0.5;
                private var sprezynowy:Number = 0.05;
                private var grawitacja:Number = 0.1;
               
               
                public function Babelki()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        pilki = new Array();
                       
                        for(var i:uint = 0; i < iloscPilek; i++)
                        {
                                var pilka:Pilka = new Pilka(Math.random() * 30 + 20, Math.random() * 0xffffff);
                                pilka.x = Math.random() * stage.stageWidth;
                                pilka.y = Math.random() * stage.stageHeight;
                                pilka.vx = Math.random() * 6 - 3;
                                pilka.vy = Math.random() * 6 - 3;
                                addChild(pilka);
                                pilki.push(pilka);
                        }
                       
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);                     
                }
               
                private function onEnterFrame(event:Event):void
                {
                        for(var i:uint = 0; i < iloscPilek - 1; i++)
                        {
                                var pilka0:Pilka = pilki[i];
                                for(var j:uint = i + 1; j < iloscPilek; j++)
                                {
                                        var pilka1:Pilka = pilki[j];
                                        var dx:Number = pilka1.x - pilka0.x;
                                        var dy:Number = pilka1.y - pilka0.y;
                                        var dist:Number = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
                                        var minDystanst:Number = pilka0.radius + pilka1.radius;
                                        if(dist < minDystanst)
                                        {
                                                var angle:Number = Math.atan2(dy, dx);
                                                var tx:Number = pilka0.x + dx / dist * minDystanst;
                                                var ty:Number = pilka0.y + dy / dist * minDystanst;
                                                var ax:Number = (tx - pilka1.x) * sprezynowy;
                                                var ay:Number = (ty - pilka1.y) * sprezynowy;
                                                pilka0.vx -= ax;
                                                pilka0.vy -= ay;
                                                pilka1.vx += ax;
                                                pilka1.vy += ay;
                                        }
                                }
                        }
                       
                        for(i = 0; i < iloscPilek; i++)
                        {
                                var pilka:Pilka = pilki[i];
                                move(pilka);
                        }
                }
               
                private function move(pilka:Pilka):void
                {
                        pilka.vy += grawitacja;
                        pilka.x += pilka.vx;
                        pilka.y += pilka.vy;
                        if(pilka.x + pilka.radius > stage.stageWidth)
                        {
                                pilka.x = stage.stageWidth - pilka.radius;
                                pilka.vx *= odbicie;
                        }
                        else if(pilka.x - pilka.radius < 0)
                        {
                                pilka.x = pilka.radius;
                                pilka.vx *= odbicie;
                        }
                        if(pilka.y + pilka.radius > stage.stageHeight)
                        {
                                pilka.y = stage.stageHeight - pilka.radius;
                                pilka.vy *= odbicie;
                        }
                        else if(pilka.y - pilka.radius < 0)
                        {
                                pilka.y = pilka.radius;
                                pilka.vy *= odbicie;
                        }
                }
        }
}

//Kod dla pliku Pilka.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka extends Sprite {
                private var promien:Number;
                private var kolor:uint;
               
                public function Pilka(promien:Number=40, kolor:uint=0xff0000) {
                        this.promien = promien;
                        this.kolor = kolor;
                        init();
                }
               
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(kolor);
                        graphics.drawCircle(0,0, promien);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors