Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextFormat leading [AS 2]

Liczba reprezentująca, ilość pionowego pustego miejsca, pomiędzy liniami, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat leftMargin [AS 2]

Określa lewy margines paragrafu, podany w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat rightMargin [AS 2]

Określa prawy margines paragrafu, podany w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat letterSpacing [AS 2]

Określa ilość miejsca, pomiędzy znakami.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat size [AS 2]

Określa punktową wielkość tekstu w tym formatowaniu tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat tabStops [AS 2]

Określa własne zatrzymywanie TAB, jako tablicę z dodatnimi liczbami.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat target [AS 2]

Określa sposób otworzenia linku w przeglądarce dla tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat underline [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być podkreślony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat url [AS 2]

Określa adres URL, do którego tekstu odsyła.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa TextRenderer [AS 2]

Klasa TextRenderer dostarcza funkcjonalność dla zaawansowanego sposobu na wygładzenie osadzonych czcionek.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 121/145 |Nastpna
121:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors