Loading:


Klasa TextRenderer [AS 2]

Klasa: TextRenderer

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Klasa TextRenderer dostarcza funkcjonalność dla zaawansowanego sposobu na wygładzenie osadzonych czcionek. Zaawanasowane wygładzenie pozwala czcionce na wykonanie bardzo wysokiej jakości dla małych czcionek. Użyj tej funkcjonalności jeśli posiadasz dużo małych czcionek na filmie SWF. Adobe nie poleca używanie tej klasy dla bardzo dużych czcionek (większych niż 48punktów). Zaawanasowane wygładzenie jest dostępne dla Flash Player 8 tylko.

 

Aby ustawić zaawansowane wygładzenie na pole tekstowe, użyj właściwości antiAliasType dla tego pola tekstowego.

 

Dostępne właściwości dla klasy TextRenderer

Typ

Nazwa

Opis

static

displayMode:String

Kontroluje wykonywanie zaawansowanego wygładzenia tekstu.

static

maxLevel:Number

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.

 

Dostępne metody dla klasy TextRenderer

Typ

Nazwa

Opis

static

setAdvancedAntialiasingTable(nazwaCzcionki:String, stylCzcionki:String, typKoloru:String, tabelaZaawansowanegoWygladzenia:Array) : Void

Ustawia własne ciągłą obrysowaną modulację (CSM) na podstawie danych z tabeli dla czcionki.Napisz Artyku³

Listing

var txtFormat:TextFormat = new TextFormat();
txtFormat.font = "NazwaCzcionki";

var label:TextField = this.createTextField("label", this.getNextHighestDepth(), 10, 10, 200, 20);
label.setNewTextFormat(txtFormat);
label.text = "Funkcje.net";
label.embedFonts = true;
label.antiAliasType = "advanced";
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors