Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

getProperty() [AS 2]

Wyświetla dla obiektu o nazwie 'nazwa' odpowiednią informacje dla podanej właściwości podanej jako drugi argument funkcji.
Kategoria: Flash > ActionScript


getTimer() [AS 2]

Zwraca czas w milisekundach jaki upłyną od uruchomienia pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


getVersion() [AS 2]

Zwraca ciąg znaków jako nazwę odtwarzacza Flash Player'a używaną na komputerze.
Kategoria: Flash > ActionScript


isFinite() [AS 2]

Rozwiązuje 'działanie' wysłany jako parametr funkcji oraz sprawdza, czy liczba jest skończona (zwróci TRUE) lub też nie (zwróci FALSE).
Kategoria: Flash > ActionScript


isNaN() [AS 2]

Funkcja sprawdza czy podany w argumencie obiekt nie jest numerem
Kategoria: Flash > ActionScript


loadVariablesNum() [AS 2]

Wczytuje zmienne z zewnętrznego pliku do filmu Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


MMExecute() [AS 2]

Umożliwia wydanie Flash JavaScript API (JSAPI) polecenia ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Number() [AS 2]

Konwertuje wyrażenie parametru do liczby i zwraca wartość, jakie opisano w poniżej:
Kategoria: Flash > ActionScript


Object() [AS 2]

Tworzy pusty obiekt, lub konwertuje podaną w argumencie liczbę, ciąg znaków czy wartość logiczną jako obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


Kontroler mapy Flash ActionScript, przybliżanie, oddalanie, zoom, przesówanie

Skrypt pobiera mapę do flash i dodaje przyciski do sterowania nią jak w zumi
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 14/145 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors