Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Dodawanie oraz wyświetlanie danych z tablicy asocjacyjnej - symulacja obiektów

Serdecznie witam.
Kategoria: Skrypty > PHP


Liczniki odwiedzin i zegarek w PHP i JAvaScript

Skrypt pokazuje jak dodać, wyświetlić w PHP i Smarty kilka wartości do tablic asocjacyjnych będących odzwierciedleniem jednego rekordu.
Kategoria: Skrypty > PHP


Dodawanie do ulubionych strony - działa dla każdej przeglądarki

Podany skrypt dodaje link dowolnej strony do ulubionych w przeglądarce. Skrypt wspomaga FireFox, Interent Explorer, Operę, Chrome i Safari.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


jQuery TOOLS - biblioteka dla interfejsu użytkownika

Świetna biblioteka wykorzystująca jQuery, zawierająca narzedzia do tworzenia nowoczesnych interfejsów użytkownika, jest to świetne dopełnienie UI od jQuery
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Konwertowanie klas [ cast ] w ActionScript 3.0

Konwertowanie klas w AS3 jest dostępne przez operator as, przykład poniżej konwertuje typ String jako Tablicę Array.
Kategoria: Flash > Kursy


Sprawdzanie typu zmiennej - operator 'is' w ActionScript 3.0

Aby sprawdzić typ danej zmiennej należy użyć operator "is", która zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Flash > Kursy


Usuwanie kodu JavaScrip z tekstu, ciągu znaków za pomocą PHP

Funkcja pobiera tekst i zwraca go usuwając z niego cały kod javascript, funkcja jest przydatna kiedy umożliwiamy użytkownikom używanie kodu HTML ale chcemy jednocześnie zabezpieczyć się przed nie nieuczciwymi osobami które mogą wgrać złośliwy kod.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zamiana adresów http www url na linki - JavaScript

Funkcja pobiera ciąg znaków i zamienia format http:// na link do strony. funkcje można dowolnie zmodyfikować.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Pobieranie nazwy klasy bazowej dla danego obiektu - getClass [ AS 3 ]

Skrypt tworzy funkcję dla klasy, o nazwie getClass(obiekt), która przyjmuje dowolny obiekt przekazany oraz zwraca bazową nazwę klasy tego elementu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Sprawdzanie czy obiekt jest pusty w ActionScript 3

Skrypt pokazuje jak sprawdzić czy dany obiekt jest pusty czy też nie, funkcja zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 137/145 |Nastpna
137:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors