Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Boolean toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący (TRUE lub FALSE) obiekt Boolean.
Kategoria: Flash > ActionScript


Boolean valueof [AS 2]

Zwraca TRUE jeśli prymitywna wartość typu specyficznego obiektu Boolena wynosi TRUE, w innym przypadku zwróci FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Button [AS 2]

Opis, spis metod oraz właściwości, przykład wykorzystania klasy Button.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _alpha

Wartość kanału alfa (przezroczystości) dla przycisku sprecyzowana dla formy moj_btn.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button blendMode [AS 2]

Opcje mieszania przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


ActionScript 3 oraz CSS - dostępne komendy

Flash od wersji 9.0 czyli również od języka ActionScript 3 posiada poszerzoną nieco obsługę arkuszy stylów kaskadowych (CSS) w wersji 1.0 oraz poziomu pierwszego tej wersji.
Kategoria: Flash > Artykuły


ActionScript 3 oraz tagi - dostępne znaczniki

Flash 9.0 oraz ActionScript 3 posiada obsługę tylko nie których znaczników podanych niżej:
Kategoria: Flash > Artykuły


Button cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona jest na TRUE, wtedy Flash Player przetrzymuje (cache) wewnętrzną bitmapową reprezentację przycisku w każdym jego stanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button enabled [AS 2]

Wartość logiczna określając aktywność przycisku, czy jest do kliknięcia czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button filters [AS 2]

Pobiera zindeksowaną tablicę zawierająca każdy obiekt filtru, który ma być powiązany z przyciskiem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 29/145 |Nastpna
29:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors