Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zdarzenie ActionScript - onSetFocus [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk zyskuje skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onPress [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk jest naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onRelease [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk zostaje zwolniony na obiekcie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onReleaseOutside [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk zostaje naciśnięty oraz zwolniony poza obiektem naciśniętym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onRollOut [AS 2]

Wykonuje kiedy kursor zjedzie poza obszar przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onRollOver [AS 2]

Wykonuje kiedy kursor wjedzie na obszar przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Odtwarzacz radia on-line we Flashu ( Radio ActionScript 3 Player)

Za pomocą podanego skryptu jesteśmy w stanie odtwarzać muzykę z radia internetowego.
Kategoria: Flash > Skrypty


Button _parent [AS 2]

Odwołanie do klipu filmowego lub do obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt. (odwołanie do rodzica)
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript Własność constructor (Własność obiektu: Array)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest odniesieniem do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Własność index (Własność obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez porównanie wyrażenia regularnego, indeks (zaczynając od 0) odnalezionego przy pomocy wyrażenia regularnego ciągu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Poprzednia | 33/145 |Nastpna
33:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors