Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Własność input (Własność obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez dopasowanie wyrażenia regularnego, zawiera oryginalny łańcuch znaków, wobec którego nastąpiło dopasowywanie.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Własność length (Własność obiektu: Array)

32-bitowa liczba całkowita bez znaku określająca liczbę elementów w tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja prototype (Własność obiektu: Function)

Wartość instancji od której są tworzone poszczególne klasy. Każdy obiekt, który może zostać utworzony poprzez wywołanie konstruktora funkcji posiada wspólną własność prototypu funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Button _rotation [AS 2]

Właściwość określająca obrócenie przycisku, wartość jest podana w stopniach nachylenia od oryginalnego położenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny który definiuje dziewięć skalowanych regionów dla przycisku (te same regiony są ukazane jeśli ręcznie chcemy modyfikować kształt obiektu we Flash).
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _soundbuftime [AS 2]

Rozmiar bufora dźwięku, podawany w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button tabEnabled [AS 2]

Określa czy przycisk ma reagować na klawisz TAB.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button tabIndex [AS 2]

Ustawia według własnego uznania kolejność zaznaczania elementów przez przycisk TAB,
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _target [AS 2]

Zwraca ścieżkę dostępu do podanego przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button trackAsMenu [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy przycisk ma reagować na akcje kursora myszki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 34/145 |Nastpna
34:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors