Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ConvolutionFilter color [AS 2]

Kolor w trybie heksadecymalnym do zastąpienia dla pikseli, które są poza źródłowym obrazem.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter divisor [AS 2]

Dzielnik użyty podczas transformacji matrix.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter matrix [AS 2]

Tablica wartości użytych dla transformacji matrix, zwraca kopię.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter matrixX [AS 2]

Wymiar x dla matrix (liczba kolumn w matrix'ie).
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter matrixY [AS 2]

Wymiar y dla matrix (liczba rzędów w matrix'ie).
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter preserveAlpha [AS 2]

Wskazuje jakie splatanie jest użyte.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa CustomActions [AS 2]

Metody klasy CustomActions pozwalają plikowi SWF na odtwarzanie go we Flash'u autoryzowanym narzędziu do zarządzania każdymi własnymi akcjami, które zostały zarejestrowane w autoryzowanym narzędziu.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions get [AS 2]

Odczytuje zawartość własnej definicji akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions install [AS 2]

Instaluje nową własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions list [AS 2]

Zwraca tablicę obiektów zawierającą nazwy wszystkich własnych akcji, które są zarejestrowane we Flash'u autoryzowany narzędziu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 52/145 |Nastpna
52:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors