Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Date getSeconds [AS 2]

Zwraca sekundy (liczba od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getTime [AS 2]

Zwraca liczbę milisekund od północy 1 Stycznia 1970, uniwersalny czas dla określonego obiektu Date.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getTimeOffset [AS 2]

Zwraca różnicę, w minutach pomiędzy komputerowym czasem lokalny, a uniwersalnym czasem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCDate [AS 2]

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


date getUTCDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (0 dla Niedzieli, 6 dla Soboty) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCFullYear [AS 2]

Zwraca rok w formacie 4 cyfrowym dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCHours [AS 2]

Zwraca godzinę (liczbę pomiędzy 0, a 23) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczbę pomiędzy 0, a 999) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMinutes [AS 2]

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMonth [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 54/145 |Nastpna
54:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors