Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa ExternalInterface [AS 2]

Klasa ExternalInterface jest zewnętrznym API, aplikacja interfejsu programistycznego, która umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy ActionScript oraz obiektem Flash Player, na przykład strona HTML z JavaSript, lub aplikacja pulpitowa z osadzonym Flash Player'em.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface addCallback [AS 2]

Rejestruje ActionSript metodę, aby było ona dostępną ze środowiska.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface available [AS 2]

Wskazuje czy aktualny odtwarzacz jest w pojemniku, który oferuje zewnętrzny interfejs.
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface call [AS 2]

Wywołuje wystawioną funkcje przez środowiska Flash Player, przekazując 0 lub więcej argumentów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa FileReference [AS 2]

Klasa FileReference zapewnia środki do wysłania oraz pobrania plików pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference cancel [AS 2]

Zatrzymuje każda operację wysyłania lub pobierania plików dla obiektu FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference creationDate [AS 2]

Zwraca datę utworzenia pliku na dysku.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference creator [AS 2]

Zwraca typ tworzenia dla Macintosh pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 60/145 |Nastpna
60:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors