Loading:


ExternalInterface call [AS 2]

Klasa: ExternalInterface

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

public static call(nazwaMetody:String, [parametr_1:Object]) : Object

 

Opis

 

Wywołuje wystawioną funkcje przez środowiska Flash Player, przekazując 0 lub więcej argumentów.

 

Jeśli oczekiwana funkcja jest niedostępna, wtedy zwracane jest NULL, w innym przypadku zwracana jest wartość zwrócona przez funkcję. Rekurencyjność jets nie dozwolona.

 

Jeśli środowisko jest strona HTML, wtedy wykoywana jest funkcja JavaScript zawarta w elementach <script> .

 

Parametry

 

nazwaMetody:String - Nazwa funkcji do wywołania w środowisku. Jeśli funkcja wymaga parametrów to takowe musza byc przekazane.

 

parametr_1:Object [opcjonalny] - Jakiekolwiek wymagane parametry przesłane do funkcji.Napisz Artyku³

Listing

//KOD ActionScript

import flash.external.*;

var pozdrowienia:String;
var btn:MovieClip = stworz(100, 30, 0xCCCCCC);
btn.onPress = function() {
    pozdrowienia = String(ExternalInterface.call("powiedzCos", "przeglądarka"));
    this.mcTxt.text = pozdrowienia; // >> Cześć Flash.
}

function stworz(szerokosc:Number, wysokosc:Number, kolor:Number):MovieClip {
    var glebokosc:Number = this.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc_" + glebokosc, glebokosc);
    var mcFmt:TextFormat;

    mc.beginFill(kolor);
    mc.lineTo(0, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, 0);
    mc.lineTo(0, 0);

    mcFmt = new TextFormat();
    mcFmt.align = "center";
    mcFmt.bold = true;

    mc.createTextField("mcTxt", glebokosc, 0, 0, szerokosc, wysokosc);
    mc.mcTxt.text = "Wzywanie funkcji JS";
    mc.mcTxt.setTextFormat(mcFmt);

    return mc;
}

// KOD JavaScript

<script>
    function powiedzCzesc(nazwa) {
        alert(">> Cześć " + nazwa + ".");
        return ">> Cześć Flash.";
    }
</script>
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors