Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

FileReference onIOError [AS 2]

Wywołuje się, gdy nastąpią błędy typu: wejście/wyjście.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onOpen [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacje wysyłanie i pobieranie rozpoczynają się.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onProgress [AS 2]

Wywołuje się, gdy zostaje wysłana lub odebrana jakaś część pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onSecurityError [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacje wysyłania lub odbierania zawodzi z błędów bezpieczeństwa.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onSelect [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze plik w oknie dialogowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onUploadCompleteData [AS 2]

Wywołuje się, po otrzymanych danych od serwera, zaraz po zakończeniu wysyłania.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference upload [AS 2]

Rozpoczyna wysyłanie wybranego pliku przez użytkownika do zdalnego serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa FileReferenceList [AS 2]

Klasa FileReferenceList zapewnia środki do wysłania jednego lub wielu plików, pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReferenceList.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 62/145 |Nastpna
62:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors