Loading:


FileReference upload [AS 2]

Klasa: FileReference

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

upload(url:String, uploadNazwaDanych:String, testUpload:Boolean) : Boolean

 

Rozpoczyna wysyłanie wybranego pliku przez użytkownika do zdalnego serwera.

 

URL musi być skonfigurowanym skryptowo serwerem do akceptacji wysyłania. Flash Player wysyła pliki przez HTTP POST metodę. Wysyłane dane POST sa w podanej niżej formie:

 

 • Content-Type element  multipart/form-data
 • Content-Disposition element z atrybutem nazwa ustawionym na "Filedata" domyślnie
 • Zwartość binarna pliku

 

Oto przykładowe zapytanie POST:

 

 Content-Type: multipart/form-data; boundary=AaB03x
--AaB03x
Content-Disposition: form-data; name="Filedata"; filename="przyklad.jpg"
Content-Type: application/octet-stream
... contents of przyklad.jpg ...
--AaB03x--

Aby wysłac parametry POST do serwera, ustaw je do właściwości FileReference.postData. Możesz również przekazywac parametry w tablicy GET w adresie pliku.Napisz Artyku³

Listing

import flash.net.FileReference;

var sluchacz:Object = new Object();

sluchacz.onSelect = function(plik:FileReference):Void {
    trace("onSelect: " + plik.name);
}

sluchacz.onCancel = function(plik:FileReference):Void {
    trace("onCancel");
}

sluchacz.onOpen = function(plik:FileReference):Void {
    trace("onOpen: " + plik.name);
}

sluchacz.onProgress = function(plik:FileReference, bytesLoaded:Number, bytesTotal:Number):Void {
    trace("onProgress with bytesLoaded: " + bytesLoaded + " bytesTotal: " + bytesTotal);
}

sluchacz.onComplete = function(plik:FileReference):Void {
    trace("onComplete: " + plik.name);
}

sluchacz.onIOError = function(plik:FileReference):Void {
    trace("onIOError: " + plik.name);
}

var plikRef:FileReference = new FileReference();
plikRef.addListener(sluchacz);
var url:String = "http://www.adobe.com/platform/whitepapers/platform_overview.pdf";
if(!plikRef.upload(url, "FlashPlatform.pdf")) {
    trace("nie można wysłać pliku.");
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors