Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

LocalConnection send [AS 2]

Wywołuje metodę na otwartym połączeniu w innym pliku SWF (odbieranie obiektu LocalConnection).
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale addDelayedInstance [AS 2]

Dodaje parę {instancja, string ID} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale addXMLPath [AS 2]

Dodaje parę {kod języka oraz ścieżkę języka} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale autoReplace [AS 2]

Określa czy ciągi znaków są automatycznie zamieniane po wczytaniu pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale checkXMLStatus [AS 2]

Zwraca TRUE jeśli plik został załadowany, w innym przypadku FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale getDefaultLang [AS 2]

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale initialize [AS 2]

Automatycznie określa język do użycia oraz wczytuje odpowiedni plik XML z językiem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale languageCodeArray [AS 2]

Tablica znaków zwierająca kody dostępnych języków dla języków, które zostały określone lub załadowane do pliku FLA.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadLanguageXML [AS 2]

Wczytuje określony plik językowy XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 74/145 |Nastpna
74:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors