Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip _rotation [AS 2]

Określa obrót klipu filmowego, podaną w stopniach od oryginalnego położenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny, określający dziewięć skalujących regionów dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip scrollRect [AS 2]

Właściwość scrollRect pozwala ci na szybkie przewijanie zawartości klipu filmowego oraz posiadać okno wyświetlające większą treść.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip setMask [AS 2]

Nadaje maskę (mc) dla danego klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _soundbuftime [AS 2]

Określa ilość sekund dla bufora dźwięku, przed odtworzeniem dźwięku.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip startDrag [AS 2]

Pozwala użytkownikowi przeciągać określony klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip stop [AS 2]

Zatrzymuje aktualnie odtwarzany klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip stopDrag [AS 2]

Kończy wykonywanie metody MovieClip.startDrag().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip swapDepths [AS 2]

Zamienia układanie lub poziom głębokości (z-porządek, z-order) aktualnego klipu filmowego z klipem określonym w parametrze 'cel' lub z klipem filmowym, który aktualnie zajmuje taki sam poziom głębokości co 'cel'.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip tabChildren [AS 2]

Określa, czy klip filmowy jest załączony do automatycznego porządku etykiet (tab).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 90/145 |Nastpna
90:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors