Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sound start() [AS 2]

Odwarza dźwięk, powiązany z obiektem Sound. Przed odtwarzanie dźwięk musi zostać przypisany do obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound stop() [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku, powiązanego z obiektem Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


setVolume() [AS 2]

Zmienia głosność odtwarzanioa określonego obiektu Sound. Dopuszczalne są jednostki tylko procentowe (0-100).
Kategoria: Flash > ActionScript


getVolume() [AS 2]

Zwraca wartość głośności, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setVolume().
Kategoria: Flash > ActionScript


setPan() [AS 2]

Zmienia położenie dźwięku na panoramie stereo.
Kategoria: Flash > ActionScript


getPan() [AS 2]

Zwraca wartość, ustawioną przy użyciu ostatniego polecenia setPan().
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setTransform() [AS 2]

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getTransform() [AS 2]

Zwraca wartość, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setTransform().
Kategoria: Flash > ActionScript


Drukowanie klipu filmowego Flasha w Internecie [AS 2]

Aby wydrukować poprawnie całą zawartość klipu filmowego w filmie Flasha za pomocą języka ActionScript w wersji 2.0 należy, użyć wbudowanego obiektu o nazwie PrintJob.
Kategoria: Flash > Skrypty


Zastosowanie stylu CSS dla tekstu z Flasha [AS 2]

Skrypt tworzy pole tekstowe, do którego dołącza osobny plik CSS dla formatowania wielkości, koloru oraz innych własności tekstowych.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 10/145 |Nastpna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors