Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Object isPrototypeOf [AS 2]

Określa, czy instancja klasy Object jest w łańcuchu prototypu określonego obiektu w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __proto__ [AS 2]

Referencja do właściwości prototype tej klasy (ActionScript 2.0) lub konstruktora funkcji (ActionScript 1.0) użytego do stworzenia obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object protorype [AS 2]

Referencja do super klasy tej klasy lub funkcji obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object registerClass [AS 2]

Przyłącza symbol klipu filmowego z obiektem klasy ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __resolve [AS 2]

Referencja do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, która jest wywoływana jeśli kod ActionScript odwołuje się do niezdefiniowanej właściwości lub metody.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object toString [AS 2]

Zwraca oraz konwertuje określony obiekt jako ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object unwatch [AS 2]

Usuwa zdarzenie, stworzone przez Object.watch() .
Kategoria: Flash > ActionScript


Object valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywną wartość określonego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object watch [AS 2]

Rejestruje zdarzenie do wykonywania, kiedy określona właściwość obiektu ActionScript zostaje zmieniona.
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt poruszania się statku kosmicznego za pomocą strzałek - ActionScript 3

Skrypt tworzy obiekt, który zaczyna się poruszać z prędkością wzsrastającą, siła przyspieszanie zależy od ilości naciśnięcia klawisza strzałki.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 97/145 |Nastpna
97:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors