Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xslt_set_scheme_handler

Ustawia obsługę systemu danego zasobu przez xH
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_sax_handlers

xslt_set_sax_handlers () rejestruje obsługę SAX do dokumentu, XSLT zasobów procesora
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_sax_handler

Set SAX odpowiada za obsługę zasobów podanych przez xH.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_object

Funkcja ta pozwala na wykorzystanie procesora wewnątrz obiektu, aby rozwiązać wszystkie wywołania funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_log

Funkcja ta pozwala ustawić plik, w którym chcesz XSLT zalogować do wiadomości, XSLT komunikaty są inne niż komunikaty o błędach, w tym komunikaty nie są komunikatami o błędach, ale raczej wiadomości związane z procesorem XSLT. Są one przydatne do debugowania XSLT, gdy coś pójdzie nie tak.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_error_handler

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_encoding

Ustawienie kodowania dla transformacji XSLT. Przy użyciu Sablotron backend, ta opcja jest dostępna tylko podczas kompilacji Sablotron z kodowaniem.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_base

Ustawia bazowy URI dla wszystkich transformacji XSLT, podstawowy URI jest używany z instrukcjami, aby rozwiązać XPath dokument () z innych poleceń dostępu do zasobów zewnętrznych. Jest również używana w celu rozwiązania URI dla <xsl:include> i <xsl:import> elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


reset()

Ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy na jej pierwszy element.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Zestaw danych zawierających RelaxNG schematu wykorzystywanego do validacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors